Direct naar de inhoud
Logo
Jean Monnet Huis

Stem: een Europees verhaal

Tentoonstelling toegankelijk in het Parlamentarium, tot juni 2024.  Esplanade Solidarność 1980 Wiertzstraat 60, 1047 Brussel.    

In juni 2024 zullen burgers uit alle landen van de Europese Unie worden opgeroepen om hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen.

Het is de tiende keer dat zulke verkiezingen plaatsvinden sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement in 1979. Dit is dan ook een goed moment om stil te staan bij de ontwikkeling van de supranationale democratie in Europa, van het begin van de democratische participatie op ons continent tot de stapsgewijze opbouw van een echt Europees beleid.

Deze tijdreis biedt je niet alleen een kans om kennis te maken met het verleden — het is ook een manier om je te helpen een weloverwogen keuze te maken in het stemhokje! Democratie is essentieel en jouw mening is beslissend.

Tien verkiezingen die onze wereld veranderden

a man with a raised hand to vote

1984 Nieuwe verkiezingen voor een Europees Parlement met meer bevoegdheden

Na de eerste verkiezingen waren de bevoegdheden van het Europees Parlement, ondanks zijn nieuwe democratische legitimiteit, nog beperkt. Veel mensen waren ontevreden over deze situatie, en meerdere Parlementsleden met een uitgesproken mening probeerden onmiddellijk aan te dringen op verandering — zo niet door wetgeving, dan toch in de praktijk.

Europese verkiezingen in Brussel op 12 juni 1994

1994 Het nieuwe Europa van het Verdrag van Maastricht is op komst

Ongeveer een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht en de oprichting van de Europese Unie werden de Europese burgers opnieuw opgeroepen om te gaan stemmen. De positie van het Europees Parlement was aanzienlijk versterkt, nu de bevoegdheden herverdeeld waren en het Parlement als medewetgever op gelijke voet stond met de Raad van ministers.

Informatiestands voor de Europese verkiezingen van juni 1999

1999 De euro doet zijn intrede

De vooruitgang van de eenheidsmunt stond op het punt tot iets tastbaars te leiden, namelijk eurobiljetten en -munten. In 1998 gingen toetredingsonderhandelingen met twaalf kandidaat-lidstaten van start — de proloog van een immense uitbreiding.

European Elections campaign advertising

2009 In de schaduw van de financiële crisis

Tegen de tijd dat het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 in werking trad, hadden er niet alleen nieuwe verkiezingen plaatsgevonden, maar was de wereldeconomie ook getroffen door een zware crisis met ernstige financiële, sociale en politieke gevolgen.

De Europese verkiezingen van 2019: achter de schermen tijdens de verkiezingsnacht

2019 De mensen zijn terug

Bij de verkiezingen van 2019 bedroeg de opkomst 51 procent. Dit was de eerste keer dat de deelname aan de verkiezingen was gestegen sinds de allereerste Europese verkiezingen van 1979. Bovendien ging het om de grootste transnationale verkiezingen ooit.

Tentoonstellingscatalogus

Algemene publicaties20 maart 2024
български
Algemene publicaties20 maart 2024
Español
Algemene publicaties20 maart 2024
čeština
Algemene publicaties20 maart 2024
dansk
Algemene publicaties20 maart 2024
Deutsch
Algemene publicaties20 maart 2024
eesti keel
Algemene publicaties20 maart 2024
Ελληνικά
Algemene publicaties20 maart 2024
English
Algemene publicaties20 maart 2024
français
Algemene publicaties20 maart 2024
Gaeilge
Algemene publicaties20 maart 2024
hrvatski
Algemene publicaties20 maart 2024
italiano
Algemene publicaties20 maart 2024
latviešu valoda
Algemene publicaties20 maart 2024
lietuvių kalba
Algemene publicaties20 maart 2024
magyar
Algemene publicaties20 maart 2024
Malti
Algemene publicaties20 maart 2024
Nederlands
Algemene publicaties20 maart 2024
polski
Algemene publicaties20 maart 2024
português
Algemene publicaties20 maart 2024
română
Algemene publicaties20 maart 2024
slovenčina
Algemene publicaties20 maart 2024
slovenščina
Algemene publicaties20 maart 2024
suomi
Algemene publicaties20 maart 2024
svenska